Naar aanleiding van een vraag uit mijn netwerk heb ik besloten een blog te schrijven over de Kleineondernemersregeling. Veel startende ondernemers krijgen te maken met deze regeling, zeker wanneer zij producten verkopen. Het verschil tussen de omzetbelasting op verkopen (te betalen) en de omzetbelasting op inkopen/kosten en investeringen (terug te vragen) is vaak zo weinig dat zij kunnen profiteren van deze Belastingvermindering.

De Kleineondernemersregeling is een belasting vermindering voor ondernemers die in één kalenderjaar minder dan € 1.883,- aan omzetbelasting hoeven te betalen.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je aan 4 eisen voldoen:

  • Je hebt een eenmanszaak of jouw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in één jaar.
  • Jouw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

 

In een paar gevallen mag de Kleineondernemersregeling niet toegepast worden:
Landbouwers, veehouders, tuin- of bosbouwers die kiezen voor de normale btw-regels.
Verhuurders die kiezen voor belaste huur.

Hoe bereken je de Kleineondernemersregeling?

Hoeveel belastingvermindering je precies krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat je de Belastingdienst zou moeten betalen na aftrek
van voorbelasting als je de regeling niet zou toepassen.

Belastingvermindering voor kleine ondernemers

Hoeveel btw zou u
per jaar moeten betalen
aan de Belastingdienst?
Hoeveel vermindering krijgt u?
€ 1.883 of meer Geen vermindering
Meer dan € 1.345 maar
minder dan € 1.883
2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a
van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b
van de aangifte))
Voorbeeld van vermindering
€ 1.345 of minder De vermindering is gelijk aan het te betalen btw-bedrag.
U hoeft dus geen btw te betalen
(maar u moet wel aangifte doen).
Voorbeeld geen btw betalen
U kunt ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.
€ 0 of minder U krijgt geen vermindering

De vermindering kan nooit hoger zijn dan de btw die je zou moeten betalen. Als je de kleineondernemersregeling toepast, kun je dus geen btw-teruggaaf krijgen.

Met de BTW aangifte in juli in het vooruitzicht hoop ik jullie hiermee een stukje wijzer te hebben gemaakt.

Heb je naar aanleiding van mijn blog nog vragen of kom je niet uit je administratie, ik ontzorg je graag zodat jij je weer bezig kunt houden met wat jij het liefste doet en waar jij het beste in bent!

Kijk hier voor meer informatie.

Jacqueline Sandhövel