Met ingang van 2020 gaat de kleineondernemersregeling vervangen worden.

In plaats van korting op de btw, kun je kiezen voor vrijstelling.

Wat verandert er in 2020 t.o.v. 2019

Met de kleineondernemersregeling zoals deze tot en met 2019 geldt moet je aan 4 voorwaarden voldoen:

 • Je komt alleen in aanmerking voor de kleineondernemersregeling wanneer je een eenmanszaak hebt of wanneer je onderneming een samenwerkingsverband van natuurlijke personen is (maatschap of vof)
 • De af te dragen bedraagt na aftrek voorbelasting minder dan € 1.883,-
 • Je onderneming is gevestigd in Nederland
 • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen

Voldoe je aan deze eisen en blijft je af te dragen btw onder de € 1.345,- btw dan hoef je deze niet te betalen en kon je ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen.

Wanneer je af te dragen btw na aftrek voorbelasting tussen € 1.345,- en € 1.883,- btw blijft, dan kom je in aanmerking voor een belastingvermindering.

De nieuwe kleineondernemersregeling, ook Omzetgerelateerde Vrijstelling Voor Bedrijven (OVOB) genoemd, heeft nog maar 2 voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • Je omzet per jaar is niet hoger dan € 20.000,- per kalenderjaar
 • Je onderneming moet in Nederland gevestigd zijn

Tot de omzet behoren alle in Nederland verrichte leveringen en diensten die zonder OVOB belast zouden zijn, en de omzet van diensten die zijn vrijgesteld van btw omdat sprake is van de levering van onroerende zaken – verhuur van onroerende zaken – of omdat er sprake is van leveringen en diensten van betaalmiddelen en effecten, financiële diensten of verzekerings- en herverzekeringsdiensten.

De OVOB is dus ook voor rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

Wat zijn de gevolgen wanneer je kiest voor de OVOB in 2020:

 • Je doet geen aangifte btw meer
 • Je brengt geen btw in rekening aan je klanten
 • Je kunt de btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
 • Je moet je omzet wel bijhouden in je administratie
 • Vanaf het moment dat je deelneemt aan de OVOB, geldt de vrijstelling voor 3 jaar.

Vanaf 1 juni 2019 kun je je aanmelden voor de OVOB. Wil je vanaf 1 januari 2020 deelnemen aan de OVOB zorg dan dat de aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

Wanneer je nu ontheffing van administratieve verplichtingen hebt voor de btw, dan hoef je je niet aan te melden. De Belastingdienst meldt jou aan voor de vrijstelling. Je ontvangt hierover een aparte brief van de Belastingdienst. Hierin is ook opgenomen wat je moet doen als je geen gebruik wenst te maken van de OVOB.

Wij begrijpen dat de keuze van wel of niet deelnemen aan de OVOB voor jou niet makkelijk hoeft te zijn. Er zijn ook wel valkuilen, zoals:

 • Verkoop je vrijgestelde producten of diensten?
 • Hoe hard groeit jouw onderneming? Welk probleem heb je wanneer je merkt dat je omzet hoger gaat worden dan de gestelde € 20.000,-.
 • Zit je 3 jaar vast aan de regeling of kun je per jaar kiezen?

Wil je hier meer over weten of wil je weten hoe het zit met jouw onderneming, wij helpen je graag.

Laat ons weten in welke vorm jij ingelicht wenst te worden en stuur ons je vragen zodat wij jou/jullie op jullie wijze kunnen voorlichten:

FB Live                  Zoomcall              Skype                    Afspraak bij mij op kantoor          Afpraak op locatie:

Wij horen graag van jullie,

Jacqueline Sandhövel                     jacqueline@fiscalibus.org

Brenda Peters                                   brenda@fiscalibus.org