Administratie Pakketten

De processen en systemen in ons kantoor zijn zodanig geautomatiseerd dat er zo min mogelijk handmatige handelingen meer verricht hoeven te worden. Dat heeft een aantal grote voordelen. De kans op fouten is hierdoor aanzienlijk kleiner en het stelt ons in staat om een concurrerend tarief te hanteren. Ook jouw administratie wordt geheel digitaal gevoerd, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert.
Wij hebben jarenlange ervaring in het voeren van zakelijke administraties. Onze kennis, onze ervaring en de vergaande automatisering zorgen er voor dat wij een zeer goede kwaliteit leveren en dat ook tegen een aantrekkelijk tarief. En omdat het een all-in tarief is, zonder financiële bijkomstigheden.

Wat doet Het Balanskantoor

Het Balanskantoor ontzorgt jou op administratief, financieel en fiscaal gebied.

Wij zijn benieuwd naar jou en jouw onderneming, en als jij benieuwd bent naar onze ideeën voor jou, laten we dan samen skypen. In een 20 minuten durend gesprek luisteren wij naar jou en geven wij jou 2 kick start tips voor jouw onderneming.

Hieronder vind je een overzicht van de voorkomende werkzaamheden:

 • Verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van tussentijdse cijfers
 • Het samenstellen en controleren van de jaarrekening
 • Achterstanden in de administratie wegwerken
 • Alle voorkomende werkzaamheden, waar jij geen tijd of geen zin in heeft

Voel je je meer betrokken wanneer je zelf deels, of geheel de administratie verwerkt, dan ondersteunen wij je graag met:

 • Adviseren bij het inrichten van de administratie
 • Opzetten van de administratie of het begeleiden hierbij
 • Controleren van de reeds ingeboekte administratie

Samen kijken we welke werkzaamheden bij jou passen zodat jij de omzet kunt realiseren en daarnaast kosten kunt besparen.

Deze prijzen zijn gebaseerd op een administratie die compleet, tijdig en geordend wordt aangeleverd. In alle andere gevallen behouden wij ons het recht voor meerwerk in rekening te brengen.

Huur je ons liever op urenbasis in, ook dat is mogelijk. Wij hanteren een uurtarief van € 69,50 excl btw voor administratieve werkzaamheden.

Alle overige werkzaamheden verrichten wij voor een uurtarief € 79,50

Voor het gebruik van onze software hanteren wij een tarief van € 22,50 per maand excl btw.

Wij adviseren ook graag, soms gevraagd en regelmatig ongevraagd.

Ongevraagd advies krijg je van ons cadeau, verder hanteren wij tarieven vanaf € 85,- per uur excl btw.

 

 

Voor deze bedragen ben jij compleet ontzorgd met een geautomatiseerde boekhouding

 

Ik geef een rekenvoorbeeld:

Stel;

 • Je hebt maandelijks 30 verkoop- en 20 inkoopfacturen. Op jaarbasis zijn dit in totaal 600 mutaties in je administratieve systeem.
 • De gemiddelde tijd per mutatie is 5 minuten, in totaal zijn dat 3000 minuten, wat gelijk staat aan 50 uur aan administratie.
  En dan hebben we het nog niet eens over betalingsherinneringen, creditfacturen, het inboeken van de betalingsontvangst.
  Met een gemiddeld uurtarief van minimaal Euro 60 per uur, gaat dit om minimaal Euro 3000 gederfde omzet in de tijd dat jij met je administratie bezig bent
 • Daarnaast heb je als ondernemer de plicht om aangifte omzetbelasting en aangifte inkomstenbelasting te doen en een jaarrekening samen te stellen. Het aantal uren dat jij daarvoor nodig hebt is ook minimaal 50, los van het feit dat in nagenoeg alle gevallen de kennis ontbreekt. Dat is nogmaals minimaal Euro 3000

Je kunt door ons kantoor je administratie al volledig laten uitvoeren vanaf Euro 948 per jaar (Basis abonnement). De besparing is dus aanzienlijk en de investering levert, naast rust en focus, een rendement van minstens op. Kun jij het je nog permitteren om het zelf te doen?

Of laat je het over aan vakmensen die jou ook nog eens volledig ontzorgen?

Lees hier onze publicaties

Het Balanskantoor

Hierbij onze blog artikelen welke wij over de jaren heen hebben geschreven.

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn woonland voor de omzetbelasting een intracommunautaire verwerving. Een auto is nieuw als deze binnen zes maanden na de eerste ingebruikname aan hem wordt

Eigen woning gaat niet naar box 3

Eigen woning gaat niet naar box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3 beantwoord. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een analyse van de woningmarkt door De Nederlandsche Bank en een rapport van het Internationaal

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon is een afgeleide van het wettelijk minimumloon, dat per maand wordt vastgesteld. Het uurloon is afhankelijk van het aantal uren dat in een

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

De staatssecretaris van FinanciËn heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen uitspraken van Hof Amsterdam over het correctiebeleid van de Belastingdienst. Dat beleid houdt in dat geen correctie wordt aangebracht als het daarmee

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning van de werknemer als onbelaste vergoeding kan worden betaald. Een verzoek om toepassing

Sloopauto’s verkocht onder margeregeling

Sloopauto’s verkocht onder margeregeling

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen. Voorwaarde is dat de goederen worden ingekocht van een niet-belastingplichtige voor de omzetbelasting of onder toepassing van de margeregeling

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De BTW-tarievenrichtlijn wijzigt de BTW-richtlijn 2006. De BTW-tarievenrichtlijn verplicht de lidstaten om twee onderdelen in de nationale wet in te voeren. Het

Tijdstip waardering nalatenschap

Tijdstip waardering nalatenschap

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden bepalend is voor de vaststelling van de waarde van de erfrechtelijke verkrijging. Omstandigheden, die zich voordoen na het moment van overlijden, zoals

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een callcenter. Volgens de planningsregels van de werkgever moet de werknemer tien minuten voor de aanvang van zijn dienst aanwezig zijn, om op tijd met de

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk te maken welke vormen van scholing in elk geval niet subsidiabel zijn. Scholing, die niet direct leidt tot een versterkte arbeidsmarktpositie, komt

Ontbrekend instructieboekje

Ontbrekend instructieboekje

Bij de registratie van een uit het buitenland afkomstig motorvoertuig in Nederland is bpm verschuldigd. Uitgangspunt is het bedrag aan bpm dat voor een nieuw voertuig verschuldigd is, verminderd met een bedrag wegens waardevermindering.

Hof

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan zonder de mogelijkheid van tussentijdse beËindiging. De overeenkomst eindigt in dat geval van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is. Als de overeenkomst voor zes maanden of langer

Contact

Neem contact op

Wil je meer over ons weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Onze algemene voorwaarden & privacy statement.

15 + 15 =

Het Balanskantoor.

ontzorg jou op administratief, financieel en fiscaal gebied.

Wij zijn benieuwd naar jou en jouw onderneming, en als jij benieuwd bent naar onze ideeën voor jou, laten we dan samen skypen. In een 20 minuten durend gesprek luisteren wij naar jou en geven wij jou 2 kick start tips voor jouw onderneming