Administratie Pakketten

De processen en systemen in ons kantoor zijn zodanig geautomatiseerd dat er zo min mogelijk handmatige handelingen meer verricht hoeven te worden. Dat heeft een aantal grote voordelen. De kans op fouten is hierdoor aanzienlijk kleiner en het stelt ons in staat om een concurrerend tarief te hanteren. Ook jouw administratie wordt geheel digitaal gevoerd, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert.
Wij hebben jarenlange ervaring in het voeren van zakelijke administraties. Onze kennis, onze ervaring en de vergaande automatisering zorgen er voor dat wij een zeer goede kwaliteit leveren en dat ook tegen een aantrekkelijk tarief. En omdat het een all-in tarief is, zonder financiële bijkomstigheden.

Wat doet Het Balanskantoor

Het Balanskantoor ontzorgt jou op administratief, financieel en fiscaal gebied.

Wij zijn benieuwd naar jou en jouw onderneming, en als jij benieuwd bent naar onze ideeën voor jou, laten we dan samen skypen. In een 20 minuten durend gesprek luisteren wij naar jou en geven wij jou 2 kick start tips voor jouw onderneming.

Hieronder vind je een overzicht van de voorkomende werkzaamheden:

 • Verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van tussentijdse cijfers
 • Het samenstellen en controleren van de jaarrekening
 • Achterstanden in de administratie wegwerken
 • Alle voorkomende werkzaamheden, waar jij geen tijd of geen zin in heeft

Voel je je meer betrokken wanneer je zelf deels, of geheel de administratie verwerkt, dan ondersteunen wij je graag met:

 • Adviseren bij het inrichten van de administratie
 • Opzetten van de administratie of het begeleiden hierbij
 • Controleren van de reeds ingeboekte administratie

Samen kijken we welke werkzaamheden bij jou passen zodat jij de omzet kunt realiseren en daarnaast kosten kunt besparen.

Deze prijzen zijn gebaseerd op een administratie die compleet, tijdig en geordend wordt aangeleverd. In alle andere gevallen behouden wij ons het recht voor meerwerk in rekening te brengen.

Huur je ons liever op urenbasis in, ook dat is mogelijk. Wij hanteren een uurtarief van € 69,50 excl btw voor administratieve werkzaamheden.

Alle overige werkzaamheden verrichten wij voor een uurtarief € 79,50

Voor het gebruik van onze software hanteren wij een tarief van € 22,50 per maand excl btw.

Wij adviseren ook graag, soms gevraagd en regelmatig ongevraagd.

Ongevraagd advies krijg je van ons cadeau, verder hanteren wij tarieven vanaf € 85,- per uur excl btw.

 

 

Voor deze bedragen ben jij compleet ontzorgd met een geautomatiseerde boekhouding

 

Ik geef een rekenvoorbeeld:

Stel;

 • Je hebt maandelijks 30 verkoop- en 20 inkoopfacturen. Op jaarbasis zijn dit in totaal 600 mutaties in je administratieve systeem.
 • De gemiddelde tijd per mutatie is 5 minuten, in totaal zijn dat 3000 minuten, wat gelijk staat aan 50 uur aan administratie.
  En dan hebben we het nog niet eens over betalingsherinneringen, creditfacturen, het inboeken van de betalingsontvangst.
  Met een gemiddeld uurtarief van minimaal Euro 60 per uur, gaat dit om minimaal Euro 3000 gederfde omzet in de tijd dat jij met je administratie bezig bent
 • Daarnaast heb je als ondernemer de plicht om aangifte omzetbelasting en aangifte inkomstenbelasting te doen en een jaarrekening samen te stellen. Het aantal uren dat jij daarvoor nodig hebt is ook minimaal 50, los van het feit dat in nagenoeg alle gevallen de kennis ontbreekt. Dat is nogmaals minimaal Euro 3000

Je kunt door ons kantoor je administratie al volledig laten uitvoeren vanaf Euro 948 per jaar (Basis abonnement). De besparing is dus aanzienlijk en de investering levert, naast rust en focus, een rendement van minstens op. Kun jij het je nog permitteren om het zelf te doen?

Of laat je het over aan vakmensen die jou ook nog eens volledig ontzorgen?

Lees hier onze publicaties

Het Balanskantoor

Hierbij onze blog artikelen welke wij over de jaren heen hebben geschreven.

Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing

Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de Belastingdienst rente moest vergoeden over terugbetalingen van de box 3-heffing over de jaren 2017 en 2018. De inspecteur had naar aanleiding van het kerstarrest van de Hoge Raad de

Eenzijdig wijzigingsbeding

Eenzijdig wijzigingsbeding

Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde wijzigen. Dat kan alleen bij een zo zwaarwegend belang dat het belang van de werknemer, dat door de wijziging wordt

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het Bureau Kredietregistratie (BKR). Op dit moment registreert het BKR hypotheken pas bij betalingsachterstanden van drie maanden of meer. Het BKR

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze verruiming geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de inkomstenbelasting. De regeling houdt in dat in 2023 tot 50% van de

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

De wijze van aanleveren van gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen aan de Belastingdienst is gewijzigd. Het gaat om uitbetalingen voor werkzaamheden of diensten aan personen die niet bij de uitbetaler in dienst zijn en die geen ondernemer

Strand is geen sportaccommodatie

Strand is geen sportaccommodatie

Het verlaagde tarief voor de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van de gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn gaat voor deze toepassing van het verlaagde tarief uit van de omschrijving “het verlenen van

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het in 2019 gesloten pensioenakkoord en ziet op pensioenregelingen in het kader van een loopbaan als werknemer of zelfstandige. De opbouw van

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is per 1 januari 2023 in werking getreden. Op grond van deze wet wordt het bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een aanmerkelijk belang in een vennootschap aan die vennootschap heeft,

Overbruggingswet box 3

Overbruggingswet box 3

De Overbruggingswet box 3 is op 1 januari 2023 in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te brengen met het box-3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Het voordeel

Tarieven en heffingskortingen 2023

Tarieven en heffingskortingen 2023

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2023 als volgt.

tariefschijf

inkomen op jaarbasis

belasting en premies volksverzekeringen, jonger dan AOW-leeftijd

idem,

Contact

Neem contact op

Wil je meer over ons weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Onze algemene voorwaarden & privacy statement.

13 + 5 =

Het Balanskantoor.

ontzorg jou op administratief, financieel en fiscaal gebied.

Wij zijn benieuwd naar jou en jouw onderneming, en als jij benieuwd bent naar onze ideeën voor jou, laten we dan samen skypen. In een 20 minuten durend gesprek luisteren wij naar jou en geven wij jou 2 kick start tips voor jouw onderneming