Hoe zit het nu met “BTW”?

Veel van ons ondernemers weten niet goed hoe het zit met de btw, wanneer ze welk btw-tarief moeten gebruiken en hoe ze dit doen. Hieronder vind je de meest voorkomende verkopen met hun btw-percentage en hoe te verwerken in de administratie.

Wil je liever luisteren dan lezen? Bekijk dan deze video:

Aan wie lever je een dienst:                                                              btw-tarief

Het leveren van diensten aan particulieren en ondernemers binnen Nederland         21{0a8a90fe82c3764693e83d3d52864dc2100c284cb12011345aea03ad390761d1}

Aan particulieren hoef je geen factuur uit te reiken. Je kunt op een blaadje, in een boekje of in je agenda de omzet noteren van je particuliere klanten. Voor je administratie moet je 21{0a8a90fe82c3764693e83d3d52864dc2100c284cb12011345aea03ad390761d1} btw uit de omzet halen en deze opnemen in je administratie als af te dragen btw. Aan ondernemers dien je een factuur uit te reiken waarop het btw-percentage en het btw-bedrag vermeld staan. Ook deze btw wordt in de administratie opgenomen als af te dragen btw.

Het leveren van diensten aan particulieren en ondernemers binnen Nederland    6{0a8a90fe82c3764693e83d3d52864dc2100c284cb12011345aea03ad390761d1}

Hiervoor geldt hetzelfde als bij 21{0a8a90fe82c3764693e83d3d52864dc2100c284cb12011345aea03ad390761d1} btw binnen Nederland en worden op dezelfde wijze in de administratie opgenomen.
Het leveren van diensten aan ondernemers binnen Nederland BTW verlegd.

Er zijn situaties in Nederland waarbij de btw wordt verlegd. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de werkzaamheden welke door een onderaannemer worden verricht. De onderaannemer factureert de Hoofdaannemer en zal de btw verleggen naar de Hoofdaannemer. Op de factuur vermeld de onderaannemer dat de btw verlegd wordt. Tevens dient het btw-nummer van de Hoofdaannemer op de factuur vermeldt te zijn.

Het leveren van diensten aan particulieren buiten Nederland binnen EU 21{0a8a90fe82c3764693e83d3d52864dc2100c284cb12011345aea03ad390761d1} De dienst is belast in het land waar het de dienst verricht wordt, in dit geval Nederland. Een factuur uitreiken is niet verplicht. De omzet wordt in de administratie op gelijke wijze als de omzet aan particulieren binnen Nederland verwerkt en de btw wordt door jou afgedragen.

Het leveren van diensten aan ondernemers buiten Nederland binnen EU  BTW verlegd

De dienst is belast in het land van de afnemer, waarbij die afnemer zelf de btw berekent en betaalt in zijn eigen land. Je berekent geen btw op de factuur. Je zet een notitie op de factuur dat de btw-verlegd is naar de ondernemer. Let op: Ook het btw-nummer van de afnemer moet op de factuur vermeld staan. In de aangifte geef je de omzet aan bij 3b leveringen/diensten in landen binnen de EU.

Vb: Jij verkoopt je produkten/diensten aan iemand buiten Nederland binnen de EU.

Je zet op de factuur “btw-verlegd” en je vermeldt het btw-nummer van jouw klant. Jouw klant geeft in zijn land aan dat hij goederen/diensten heeft gekocht in Nederland. Jouw klant zal in zijn/haar land aangeslagen worden voor de btw uit zijn/haar land.

Het leveren van diensten aan particulieren in landen buiten EU 21{0a8a90fe82c3764693e83d3d52864dc2100c284cb12011345aea03ad390761d1}

De dienst is belast in het land waar het de dienst verricht wordt, in dit geval Nederland. Een factuur uitreiken is niet verplicht. De omzet wordt in de administratie op gelijke wijze als de omzet aan particulieren binnen Nederland verwerkt en de btw wordt door jou afgedragen.

Het leveren van diensten aan ondernemers in landen buiten de EU geen. De dienst is belast in het land waar de dienst plaatsvindt. Er wordt geen BTW opgenomen in de aangifte omzetbelasting.

Note:  

Ik heb hier niets vermeld over de opgave van intracommunautaire diensten. (diensten aan landen buiten Nederland binnen EU en diensten ontvangen uit landen buiten Nederland binnen EU)

Tevens heb ik niets vermeld over de consequenties van de Kleine ondernemersregeling wanneer er sprake is van Ontvangen diensten buiten EU.

Wanneer je hier meer over wilt weten verzoek ik je contact met mij op te nemen: info@hetbalanskantoor.nl